Çalışma Sistemi

BİRLEŞİK MOTOR YENİLEME A.Ş. üyeleri ile çalışmak oldukça basitleştirilirken, evrak ve raporlama sistemleri de unutulmamış, fonksiyonel olarak düzenlenmiştir. İş akış detayları aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir;
ARIZA İHBARI: Bayi/Yetkili Servis veya Markanın arızalı parçayı bildirmesi ile BİRLEŞİK MOTOR YENİLEME A.Ş. servisi harekete geçer.
MOTORUN ALINMASI: Üyemiz bildirilen yerden motoru kendi imkânları ile alır.
YIKAMA VE ARIZA TESPİTİ: Alınan parçalar yıkanır, sökülerek dağıtılır ve ilk önce göz ile daha sonra ölçme ile arızalar tespit edilir.
ARIZA RAPORLANMASI: Tespitler bir rapor haline getirilir. Bu rapor hazırlanan yazılım ile web ortamında da takip edilebilecektir. Şifre sahibi markalar garanti dâhili veya harici yapılan bütün işlemleri görebilecektir. Gerektiğinde resimli raporlama da yapılabilmektedir.
ONARIM ONAYI: Hazırlanan raporlar Marka/Bayi/Servis yetkilisi ile mail olarak paylaşılarak öngörülen onarımın yapılabilmesi için onay istenir. Onaylar yazılı olarak alınmaktadır. 
ONARIM: Onaydan sonra derhal onarım aşamasına geçilir. Parçaları gelen motorların Hafif ve Orta onarımları parça girişinden itibaren 72 saat içinde, ağır onarımlar ise 120 saat içinde bitirilerek teslim edilir. Onarımlarda marka servis yetkilileri tarafından talep edilmedikçe ORİJİNAL parça haricinde parça kullanılmaz. Ancak yetkililerin yazılı talebi ve onayı ile alternatif parça kullanılabilir.
KALİTE KONTROL: Onarımı biten parçalar tekrar kontrol ile birlikte yeniden ölçümleri yapılarak değerler raporlarına ilave edilir.
SEVK: İşlemleri biten parçalar, üzerlerine raporları konularak ambalajlanır ve üyelerimizin araçları ile alındıkları yerlere götürülerek teslim edilirler.
ARŞİVLEME: Teslim edilen işlerin raporlarının birer nüshası üyede ve web tabanlı yazılımda arşivlenmektedir. 

Resim üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.