NEDEN BİRLEŞİK MOTOR?

* Birleşik Motor, birlikte çalışacağı motor yenileme firmalarına bayilik verirken idari ve fiziki belirli kriterler dikkate alınmaktadır. Motor yenileme işini nitelikli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli makinelere sahip olunması ve kaliteli sarf malzemeleri kullanılması istenilmekte ve denetlenmektedir.

* Birleşik Motor Yenileme Servis Sistemi Yazılımı ve Online Raporlama Programı kullanılması ile işlemlerin kontrol altında (denetimde) olması sağlanmaktadır.
Başvuruda bulunan firma, yapılan incelemeler sonucunda eksik veya yetersiz donanıma sahip ise tamamlanması istenilmektedir.

* Ayrıca çalışan personelin iş eğitim seviyesi ve işyerinin hizmet standartı önemli kriterlerdir. Personele gerekli ölçümleme ve raporlama eğitimi, Birleşik Motor tarafından verilmekte, eksikler giderilmekte ve işyerinin kusursuz bir hale getirilmesi için tüm çalışmalar yapılarak, işletme düzenli aralıklarla denetlenmektedir.