Birleşik Motor olarak hedefimiz, motor yenileme sektörüne farklı ve güvenilir bir bakış açısı kazandırmak, en üst düzeyde teknik eğitim sağlayarak sahip olduğumuz bilgiyi paylaşmak ve güncel tutmaktır.

Bu amaçla Türkiye genelindeki tüm servis noktalarımızın eğitimlerini belli bir sistem içerisinde gerçekleştiriyoruz. Sisteme dahil olan motor yenileme firmalarına, teorik ve pratik olarak yerinde eğitim verilmekte, teknik bilgiler ile yetiştirilmekte ve eğitimini tamamlayan personellere sertifikaları verilmektedir. Teşebbüslerin niteliklerinin arttırılması ve sektörde en iyi hale gelmesi yönünde gerekli tüm çalışmalar Birleşik Motor eşliğinde yapılmaktadır.

- Online Raporlama Operatörlük Eğitimi  22.02.2015